درباره ما

دکتر داود جهانگیری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کمپانی واردات و صادرات جهانگیری فوق دکترای عالی مدیریت کسب و کار

POST DBA

5/5 - (2 امتیاز)
فهرست
تماس با مدیریت