صادرات فرش

صادرات فرش

صادرات فرش صادرات فرش ایرانی از گذشته تا اکنون انجام می شود. فرش ایرانی یکی از قدیمی ترین صنایع دستی در جهان است. قدیمی ترین فرش ایرانی در موزه ارمیتاژ…
فهرست
تماس با مدیریت